"Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen"

Het doel van de gespecialiseerde begeleiding is om het bijzondere kind/de jongere te helpen naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, en samen zijn of haar mogelijkheden te ontdekken, het kind/de jongere in zijn of haar kracht te brengen en onze krachten te bundelen in de vorm van expertise en samenwerking. Met de betrokkenen zorgen wij samen voor een zo individueel mogelijk zorgplan welke aansluit op de ontwikkeling en behoefte van het kind/de jongere en het systeem om hem of haar heen.


BOKS biedt begeleiding in verschillende vormen:


  • Individuele begeleiding

  • Schoolbegeleiding

  • Ouderbegeleiding


BOKS biedt begeleiding daar waar het kind, de jongere, ouder(s) of gezin de problemen ervaart (bijvoorbeeld in de thuissituatie of schoolsetting).

BOKS biedt voor kinderen verschillende behandelingen.


  • PRT: Pivotal Response Treatment
  • CGT: Middels cognitieve gedragstherapie kan er gewerkt worden aan het verminderen van angsten, dwangen en negatieve gedachten bij het kind/de jongere, het vergroten van het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

BOKS kan intelligentie en/of sociaal-emotioneel onderzoek uitvoeren om meer inzicht te geven in het functioneren, tot adviezen te komen en om een passende begeleiding of behandeling in te zetten.


BOKS biedt ook onderzoek in combinatie met begeleiding en behandeling specifiek voor autisme.

""Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen""