Begeleiding en behandeling bij autisme van BOKS

Het kind met autisme

BOKS is gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongvolwassenen met autisme en heeft veel ervaring in het begeleiden/behandelen.

Hier biedt BOKS dan ook specifiek begeleiding voor. Zie voor de doelen en aandachtspunten van de begeleiding het kopje begeleiding.

Er wordt een plan op maat gemaakt welke aansluit bij de behoeften van het kind/de jongere en het gezin. De nadruk ligt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het generaliseren hiervan.


Psycho educatie bij autisme

Voor ouders van een kind/jongere met autisme is psycho educatie mogelijk. Dit kan gegeven worden aan de hand van de 'geef me de vijf' methode, hierbij wordt specfiek ingegaan op hoe autisme tot uiting komt bij het kind/de jongere en welke aanpak passend is.


Ik ben speciaal

Voor meer inzicht in de diagnose autisme wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Ik ben speciaal’. Dit is een behandelmethode die middels psycho-educatie mensen met autisme vaardigheden leert om dit een plaats te geven in hun leven.

Ik Puber-Training

De Ik Puber-training is een training ter bevordering van de psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een diagnose in het autismespectrum (ASS). Het is een individuele training welke zo ontwikkeld is dat de informatie die wordt aangeboden is toegespitst op de mogelijkheden en de beperkingen van de jongere. De training kan op maat worden gegeven, aansluitend bij de ontwikkeling van de jongere en de specifieke vragen en problemen die hij/zij ondervindt.


Tijdens het volgen van de Ik Puber-training krijgt de jongere middels het bespreken van werkbladen, informatie over de puberteit, seksualiteit, relaties en gevoelens. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van werkbladen met tekst, illustraties en oefeningen, waardoor de lesstof wordt verduidelijkt en vaardigheden kunnen worden geoefend. Door middel van uitgebreide contactverslagen en huiswerkopdrachten (‘de klus voor thuis’) worden ouders/verzorgers intensief betrokken bij de training.

""Bijzonder, Ontdek. Kracht, Samen""