Begeleiding en behandeling bij autisme van BOKS

Het kind met autisme

BOKS is gespecialiseerd in autisme en heeft veel ervaring in het begeleiden/behandelen van kinderen en jongeren met ass. Hier biedt BOKS dan ook specifiek begeleiding (zie ook kopje begeleiding), onderzoek en behandeling voor.


Psycho educatie bij autisme

Voor ouders van een kind/jongere met autisme is psycho educatie mogelijk. Dit wordt gegeven aan de hand van de geef me de vijf methode, hierbij wordt specfiek ingegaan op hoe autisme tot uiting komt bij het kind/de jongere en welke aanpak passend is.


Ik ben speciaal

Voor meer inzicht in de diagnose autisme wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Ik ben speciaal’. Dit is een behandelmethode die middels psycho-educatie mensen met autisme vaardigheden leert om dit een plaats te geven in hun leven.

Ik Puber-Training

De Ik Puber-training is een training ter bevordering van de psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met een diagnose in het autismespectrum (ASS). Het is een individuele training welke zo ontwikkeld is dat de informatie die wordt aangeboden is toegespitst op de mogelijkheden en de beperkingen van de jongere. De training kan op maat worden gegeven, aansluitend bij de ontwikkeling van de jongere en de specifieke vragen en problemen die hij/zij ondervindt.


Tijdens het volgen van de Ik Puber-training krijgt de jongere middels het bespreken van werkbladen, informatie over de puberteit, seksualiteit, relaties en gevoelens. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van werkbladen met tekst, illustraties en oefeningen, waardoor de lesstof wordt verduidelijkt en vaardigheden kunnen worden geoefend. Door middel van uitgebreide contactverslagen en huiswerkopdrachten (‘de klus voor thuis’) worden ouders/verzorgers intensief betrokken bij de training.

TOM Test en TOM training

TOM-Test-R

Bij kinderen met de diagnose of het vermoeden van autisme kan het belangrijk zijn om meer inzicht te verkrijgen op het sociale gebied. De theory of mind test-R meet met behulp van een gestructureerd interview met het kind het construct 'Theory of Mind', oftewel de (cognitieve) vaardigheid om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te kunnen schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen.


Het doel van de test is informatie verzamelen over de mate waarin kinderen van 4 tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. Hierna kan een sterkte/zwakte analyse worden gemaakt van Theory of Mind vaardigheden, zodat een training op maat kan worden gemaakt.


TOM training (na afname TOM-test)

De TOM-training - gebaseerd op de Theory Of Mind - bevordert bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met autisme de sociaal-cognitieve ontwikkeling, waardoor zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen.


Voor meer uitleg over het aanbod, de inzet en de duur van de behandelingen, neem telefonisch of per mail contact op met BOKS.

""Bijzonder, Ontdek. Kracht, Samen""