Behandeling en training van BOKS

Behandeling en trainingen:

BOKS biedt voor kinderen en jongeren ook verschillende behandelingen. Middels cognitieve gedragstherapie kan er gewerkt worden aan het verminderen van angsten, dwangen en negatieve gedachten bij het kind/jongere, het vergroten van het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Tevens kan er, specifiek voor kinderen met ADHD, met cognitieve gedragstherapie gewerkt worden aan het leren plannen en organiseren.


Onderstaande methodieken kunnen hiervoor worden ingezet:

Denk je goed, voel je goed - Behandelprogramma voor depressie, angst en dwang (kinderen en jongeren).

Denken + Doen = Durven - Individuele cognitieve gedragstherapie voor jeugdigen van 8-18 jaar met als doel angst(stoornissen) te verhelpen.

Kids Skills - een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Rots en Water - Doel is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Coole Kikker - Sociale vaardigheidtraining voor kinderen vanaf 7 jaar - Het is een veilige voorbereiding om goed te leren omgaan met leeftijdgenoten.

Je bibbers de baas: Een training om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen.

Zelf plannen ADHD - Interventie gericht op jongeren met ADHD op de middelbare school. Leren school- en huiswerk beter te plannen zodat zij minder problemen ondervinden van hun ADHD-kenmerken en meer positieve ervaringen opdoen.


Voor meer uitleg over het aanbod, de inzet en de duur van de behandelingen, neem telefonisch of per mail contact op met BOKS.

""Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen""