Begeleiding van BOKS

Individuele begeleiding

BOKS biedt begeleiding in verschillende vormen op basis van maatwerk. De begeleiding is individueel en ambulant. Dit wil zeggen dat BOKS naar de cliënt toe gaat (thuis, school, sportvereniging) en hulp biedt daar waar de cliënt de problemen ervaart. Individuele begeleiding heeft als doel om verschillende vaardigheden van de cliënt en het systeem om hen heen te vergroten. De hulpvragen kunnen uiteenlopend zijn, denk hierbij aan:


Vergroten van de zelfredzaamheid / uitbreiden van de zelfstandigheid op verschillende gebieden: ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden, vrije tijd en school

Hulp bij het plannen, organiseren en structureren

Leren omgaan met prikkels/emotieregulatie

Hulp bij het uitbreiden van de sociale vaardigheden (zie ook behandeling)

Vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen (zie ook behandeling)

Het vergroten van inzicht en kennis over de diagnose middels psycho-educatie

Het bieden van handvatten, aanbrengen van structuur en het ondersteunen van het systeem


BOKS kan trainingen op maat maken om goed bij de hulpvraag van het kind aan te sluiten. Neem voor uw hulpvraag contact op met BOKS via de mail of per telefoon.

Begeleiding op school

BOKS vindt onderwijs voor het kind/de jongere erg belangrijk en is gericht op het voorkomen van uitval en overplaatsing door samenwerking met scholen.

Het komt helaas regelmatig voor dat kinderen vastlopen binnen het onderwijs door gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Leerkrachten hebben niet altijd de juiste kennis, expertise en tijd om het kind hier verder in te ondersteunen. Individuele begeleiding (schaduw in de klas) kan hier de oplossing voor zijn.


Aan de hand van observaties en verkregen informatie van derden (leerkracht, IB’er, ouders) wordt een plan op maat gemaakt. Er kan gewerkt worden aan verschillende doelen, denk hierbij aan:


Overprikkeling in de klas

Interactie met de andere leerlingen in de klas

Omgang met vrije en sociale momenten (pauzemomenten, gym)

Omgang met structuur en dagritme in de klas

Adviseren van de leerkracht(en)

Ouderbegeleiding

Wanneer er sprake is van gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek bij een kind of jongere, kan dit zorgen voor veel vragen bij ouders. Ouders kunnen tevens het vertrouwen in hun opvoeding/aanpak verliezen of moeite hebben met het vinden van een passende structuur.


BOKS is er om ouders terug in hun kracht te zetten, ouders te ondersteunen bij hun vragen en de aanpak te laten aansluiten op de best passende manier binnen het gezin. Dit door samen te werken met ouders en aan te sluiten bij hun normen en waarden.

BOKS kan hulp bieden middels onderstaande:


Psycho-educatie (uitleg over gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek van het kind)*

Opvoedingsondersteuning (handvatten bieden met betrekking tot de omgang met het gedrag van het kind)

Hulp met het aanbrengen van structuur in de thuissituatie

Hulp bij het verbeteren van de interactie tussen broertjes/zusjes

Uitleg en advies over gedrag, eet-drinkpatroon, slapen en/of zindelijkheid


* Psycho educatie aan ouders voor kinderen/jongeren met autisme wordt gegeven aan de hand van de ‘Geef me de 5’ methode. Geef me de 5 is een praktische methode om kennis te verkrijgen over autisme en de omgang van mensen met autisme.

"" Bijzonder, Ontdek, Kracht. Samen""