Kosten en vergoedingen

Bekostiging regio Gooi en Vechtstreek

BOKS-Zorg is per 01-04-2021 gecontracteerd aanbieder jeugdzorg bij de regio Gooi en Vechtstreek. Wij kunnen binnen deze regio dus Zorg in Natura leveren (ZIN). Een consulent bij de gemeente zal, wanneer de hulpvraag passend is bij ons aanbod, een indicatie afgeven waarna de zorg kan worden gestart.


Bekostiging buiten regio Gooi en Vechtstreek of WLZ-indicatie

Verschillende vormen van begeleiding welke BOKS biedt kunnen bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Voor kinderen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld autisme of ADHD kun je een PGB aanvragen (https://www.pgb.nl/). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor je kind kunt inkopen. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding mee te bekostigen.

De vormen van onderzoek en trainingen dienen particulier bekostigd te worden.


Tarieven*

BOKS hanteert de volgende tarieven:

Begeleiding individueel (specialistisch)     €70,- per uur

Ouderbegeleiding:                                         €70,- per uur

Behandeling:                                                   €70,- per uur

Intelligentie onderzoek:                                €495,- (inclusief intake, voorbereiding, afname, verslaglegging en adviesgesprek)   

Faalangsttraining*                                            €70,- per uur (aantal sessies wisselend van 8/10 keer)

Sociale vaardigheidstraining*                         €70,- per uur (aantal sessies wisselend van 8/10 keer)


*Voor een intakegesprek (maximaal 1 uur) met de ouder(s) en/of verzorger(s) worden geen kosten in rekening gebracht.


*Gezien het feit dat BOKS een jonge organisatie is en nog volop in ontwikkeling is, wordt er gezocht naar hoe het aanbod en de prijsstelling zo goed mogelijk op de klant en de markt kan worden afgestemd. Aanpassing van de tarifering blijft daardoor mogelijk. Uiteraard zal dit dan duidelijk worden aangegeven op de website.


""Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen""