Doelgroep van BOKS

Voor wie is de zorg van BOKS?

BOKS biedt zorg aan kinderen, jongeren, (jong)-volwassenen van verschillende leeftijden en niveau’s en hun ouders/verzorgers. BOKS is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek, denk hierbij aan autisme, ADHD, aanverwante stoornissen en/of gedragsstoornissen. Voor de zorg van BOKS is het niet nodig dat er sprake is van een vastgestelde diagnose bij het kind.

BOKS wil zoveel mogelijk mensen helpen en staat daarom open voor alle hulpvragen. Middels een intakegesprek zal besproken worden of de hulpvraag past bij het aanbod van BOKS. Aan de hand van de verkregen informatie wordt samen met de betrokkenen een plan op maat gemaakt per kind/gezin. Mocht er meer specialistische begeleiding of behandeling nodig zijn, dan zal dit ook door BOKS worden geadviseerd en samen gekeken worden naar een alternatief.

Autisme

BOKS is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met autisme en het ondersteunen van ouders met het bieden van handvatten en advies rondom deze diagnose.

Hier kunnen programma's op maat voor worden gemaakt. Neem contact op met BOKS voor meer informatie.


Wat doen/kunnen wij niet:

Om de veiligheid van onze medewerkers en de andere kinderen op onze locatie te kunnen garanderen kunnen we helaas geen begeleiding bieden aan kinderen met extreme verbale of fysieke agressie.

Tevens hebben wij te weinig expertise in huis voor het begeleiden of behandelen van kinderen met een meervoudig complexe handicap (verpleegkundige handelingen), kinderen die blind en/of doof zijn. Onze locatie is daarbij ook niet rolstoeltoegankelijk.

"" Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen""