Tarieven

Bekostiging en tarieven BOKS

Bekostiging

Verschillende vormen van begeleiding welke BOKS biedt kunnen bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Voor kinderen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld autisme of ADHD kun je een PGB aanvragen (https://www.pgb.nl/). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor je kind kunt inkopen. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding of door ons hiermee te bekostigen.

De vormen van onderzoek dienen particulier bekostigd te worden.


Tarieven*

BOKS hanteert de volgende tarieven:

Begeleiding individueel (regulier):               €52,50,- per uur

Begeleiding individueel (specialistisch)     €63,- per uur

Ouderbegeleiding:                                         €63,- per uur

Psycho educatie:                                            €63,- per uur

Behandeling:                                                   €63,- per uur

Observatie:                                                      €63,- per uur

Intelligentie onderzoek:                                €495,- (inclusief intake, voorbereiding, afname, verslaglegging en adviesgesprek)   


Voor een intakegesprek (maximaal 1 uur) met de ouder(s) en/of verzorger(s) worden geen kosten in rekening gebracht.


*Gezien het feit dat BOKS een jonge organisatie is en nog volop in ontwikkeling is, wordt er gezocht naar hoe het aanbod en de prijsstelling zo goed mogelijk op de klant en de markt kan worden afgestemd. Aanpassing van de tarifering blijft daardoor mogelijk. Uiteraard zal dit dan duidelijk worden aangegeven op de website.


""Bijzonder, Ontdek, Kracht, Samen""